Els Beurskens
Patiƫntportaal HOMEAFSPRAAKWACHTTIJDCONTACT 013-469 12 04VACATURE

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie wordt in ons land zeer vaak en met succes toegepast. Het is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Hierbij staan uw gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen centraal.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet. Als u deze negatieve gedachten anders interpreteert, krijgt u een meer objectieve kijk op uw gevoelens en waarnemingen. Negatieve gevoelens kunnen dan verdwijnen. Ook uw gedrag kan erdoor veranderen.

Deze therapie werkt met elementen uit verleden, heden en de toekomst. Uw verhaal is van belang. Samen met mij ontdekt u hoe de ongewenste denkgewoonte is ontstaan. Door oefeningen in de behandelkamer en in uw dagelijks leven komt u tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.

Bezoekadres

Ringbaan-Oost 8.20A

5013 CA Tilburg


Postadres

Vliestroom 16

5032 ZC Tilburg

Contact

T   013-469 12 04

E   info@elsbeurskens.nl

W  elsbeurskens.nl

© 2023 Els Beurskens-Betalingsvoorwaarden-E-colofon