Els Beurskens
Patiƫntportaal HOMEAFSPRAAKWACHTTIJDCONTACT 013-469 12 04VACATURE

Beroepscode en kwaliteitseisen

De behandelingen die u in mijn praktijk krijgt, zijn in overeenstemming met de door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) gestelde wettelijke eisen.

Dat betekent dat mijn praktijk zich houdt aan – en door u te houden is aan – de beroepscode. Ik ben als GZ-psycholoog opgenomen in het BIG-register onder nummer 49050137725. Verder beschikt mijn praktijk over het visitatiecertificaat van de LVVP en een kwaliteitsstatuut.

Beroepscode

De beroepscode is gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. De volledige beroepscode voor psychologen kunt u downloaden via onderstaande website van mijn beroepsvereniging.

www.psynip.nl

BIG-register

Mijn registratie in het BIG-register is geregeld in de Wet BIG, de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan het register raadplegen.

www.bigregister.nl

Kwaliteitsbeleid LVVP

De LVVP (landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) heeft behandelkwaliteit en praktijkvoering hoog in het vaandel staan. Via onderstaande link kunt u de brochure over het kwaliteitsbeleid lezen en downloaden.

Kwaliteitsbeleid LVVP

Visitatiecertificaat LVVP

De LVVP hecht uiteraard ook waarde aan transparantie van de kwaliteit van zorg en behandeling en wil zich daar samen met de leden voor inspannen. De voor LVVP-leden verplichte vijfjaarlijkse visitatie is daar een van de mogelijkheden toe. De kwaliteitscriteria zijn daarbij de toetssteen, omdat daarin alle wet- en regelgeving is vervat die van belang is voor de vrijgevestigde ggz-praktijk.

Visitatiecertificaat Els Beurskens

Kwaliteitsstatuut

Elke GGZ-aanbieder is verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet. In een kwaliteitsstatuut leest u onder meer hoe de behandelingen, de regelgeving en de samenwerking met derden zijn georganiseerd.

Kwaliteitsstatuut Els Beurskens

Bezoekadres

Ringbaan-Oost 8.20A

5013 CA Tilburg


Postadres

Vliestroom 16

5032 ZC Tilburg

Contact

T   013-469 12 04

E   info@elsbeurskens.nl

W  elsbeurskens.nl

© 2022 Els Beurskens-Betalingsvoorwaarden-E-colofon