Els Beurskens
Patiƫntportaal HOMEAFSPRAAKWACHTTIJDCONTACT 013-469 12 04VACATURE

Kosten en vergoedingen

Uw basisverzekering vergoedt de psychologische hulp in het kader van de generalistische basis-GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Wel hanteert uw zorgverzekeraar een eigen risico van € 385 per kalenderjaar.

Mijn praktijk heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract en hanteert de algemene betalingsvoorwaarden van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

Klik hier voor meer informatie over de betalingsvoorwaarden

Klik hier voor de folder over het zorgprestatiemodel

Nieuw: het zorgprestatiemodel

Sinds 1 januari 2022 is er in ons land een nieuwe wijze van bekostiging: het zorgprestatiemodel. Hiermee wordt vastgesteld wat de zorg mag kosten en hoe behandelaars zoals uw psycholoog die in rekening moeten brengen bij de zorgverzekeraars. Dit staat los van wat u en uw psycholoog hier bespreken over uw situatie, want dat valt onder het beroepsgeheim en de privacywetgeving. Het gaat alleen om een feitelijke weergave van de zorg die u hebt gekregen en die wordt uitgedrukt in 'prestaties'.

Binnen de vrijgevestigde zorg zijn meerdere prestaties mogelijk, deze staan ook op de factuur vermeldt.

  • Consult diagnostiek: uw psycholoog onderzoekt, eventueel met behulp van vragenlijsten, wat er met u aan de hand is en welke problematiek er speelt (intake).

  • Consult behandeling: hiermee worden de gesprekken bedoeld die u en uw psycholoog voeren om uw klachten en problemen te behandelen.

  • Intercollegiaal overleg: in sommige situaties wil uw psycholoog graag met een collega overleggen om voor een zo goed mogelijk behandeling te zorgen. Dit gebeurt in overleg met u.

  • Telefonisch overleg of e-mailcontact: dit wordt ook in rekening gebracht, vaak in de vorm van een 'consult behandeling’.

Via onderstaande link komt u bij de meest voorkomende consulttypen met de bijbehorende maximumtarieven zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die voor 2022 heeft vastgesteld. De tarieven die mijn praktijk bij uw zorgverzekeraar in rekening brengt, zijn hiervan afgeleid en een percentage van het maximumtarief.

Tarieven en percentages

Onverzekerde zorg

Relatiegesprekken worden niet vergoed. Ook behandelingen in het kader van werkgerelateerde problematiek en aanpassingsstoornissen worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Mogelijk kan de werkgever hier een bijdrage leveren of u kunt besluiten zelf te betalen. Het tarief voor onverzekerde zorg bedraagt € 100 per consult.

Hebt u een aanvullende verzekering, dan komt u wellicht in aanmerking voor vergoeding van (een deel van de) kosten. Raadpleeg hiervoor uw polis.

Afspraak annuleren en 'no show'

Bent u verhinderd of wilt u een afspraak verzetten, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de praktijk.

Lees verder...

Bezoekadres

Ringbaan-Oost 8.20A

5013 CA Tilburg


Postadres

Vliestroom 16

5032 ZC Tilburg

Contact

T   013-469 12 04

E   info@elsbeurskens.nl

W  elsbeurskens.nl

© 2022 Els Beurskens-Betalingsvoorwaarden-E-colofon