Els Beurskens
Patiƫntportaal HOMEAFSPRAAKWACHTTIJDCONTACT 013-469 12 04VACATURE

Kosten en vergoedingen

Uw basisverzekering vergoedt de psychologische hulp in het kader van de generalistische basis-GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Wel hanteert uw zorgverzekeraar een eigen risico van € 385 per kalenderjaar.

Mijn praktijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland een contract en hanteert de algemene betalingsvoorwaarden van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

Klik hier voor meer informatie over de betalingsvoorwaarden

Zorgpakketten of 'prestaties'

In de generalistische basis-GGZ wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn 4 prestaties en u wordt op grond van zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties ingedeeld. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die wordt gesteld. Het kan zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. In dat geval wordt een onvolledig behandeltraject (product OBT) in rekening gebracht.

Elke prestatie kent een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die de praktijk heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. Binnen deze zorg zijn er 4 producten mogelijk, te weten: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Het product OBT wordt ingezet wanneer in de intakefase (1 tot 2 sessies) blijkt dat behandeling niet wordt voortgezet binnen mijn praktijk. Ook dit product wordt bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Onverzekerde zorg

Relatiegesprekken worden niet vergoed. Ook behandelingen in het kader van werkgerelateerde problematiek en aanpassingsstoornissen worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Mogelijk kan de werkgever hier een bijdrage leveren of u kunt besluiten zelf te betalen. Het tarief voor onverzekerde zorg bedraagt € 95 per consult.

Hebt u een aanvullende verzekering, dan komt u wellicht in aanmerking voor vergoeding van (een deel van de) kosten. Raadpleeg hiervoor uw polis.

Postadres

Els Beurskens, psycholoog en coach

Beneluxlaan 75

5042 WK Tilburg

Contact

T   013-469 12 04

E   info@elsbeurskens.nl

W  www.elsbeurskens.nl

© 2021 Els Beurskens-Betalingsvoorwaarden-E-colofon