Els Beurskens
Patiƫntportaal HOMEAFSPRAAKWACHTTIJDCONTACT 013-469 12 04VACATURE

Dossier en privacy (Avg)

Uw dossier bevat persoonsgegevens, diagnostiekresultaten en een verslag van het verloop van uw behandeling. De gegevens in uw dossier zijn nodig om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

Gegevens uit uw dossier mogen alleen aan derden, zoals een arts of een andere therapeut, worden verstrekt na uw schriftelijke toestemming. Aan het begin van de behandeling zal ik u vragen of u toestemming geeft voor het sturen van een rapportage naar uw huisarts.

Privacyregels

De informatie die u mij geeft, valt onder het beroepsgeheim van een psycholoog en onder wetgeving die toeziet op bescherming van persoonsgegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) is een Europese privacywet, die in mei 2018 in werking is getreden.

Ik verklaar mij als psycholoog via het privacystatement hieraan te houden.

Download hier het privacystatement van Els Beurskens

Postadres

Els Beurskens, psycholoog en coach

Beneluxlaan 75

5042 WK Tilburg

Contact

T   013-469 12 04

E   info@elsbeurskens.nl

W  www.elsbeurskens.nl

© 2021 Els Beurskens-Betalingsvoorwaarden-E-colofon