Els Beurskens
Patiƫntportaal HOMEAFSPRAAKWACHTTIJDCONTACT 013-469 12 04VACATURE

Dossier en privacy (Avg)

Uw dossier bevat persoonsgegevens, diagnostiekresultaten en een verslag van het verloop van uw behandeling. De gegevens in uw dossier zijn nodig om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

Gegevens uit uw dossier mogen alleen aan derden, zoals een arts of een andere therapeut, worden verstrekt na uw schriftelijke toestemming. Aan het begin van de behandeling zal ik u vragen of u toestemming geeft voor het sturen van een rapportage naar uw (huis)arts.

Toestemmingsvragen

  • U kunt wel of geen toestemming geven voor uitwisseling van informatie tussen mijn praktijk en uw huisarts/verwijzer

  • U kunt wel of geen toestemming geven voor een eindrapportage aan uw huisarts/verwijzer.

  • U kunt wel of geen toestemming geven voor het verstrekken van enkele (anonieme) gegevens over uw behandeling aan het DBC Informatiesysteem (DIS). Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van zorg binnen de GGZ.

  • U kunt wel of geen toestemming geven voor de vermelding van uw zorgvraagtypering op de factuur die mijn praktijk naar uw zorgverzekeraar stuurt.

Privacyregels

De informatie die u mij geeft, valt onder het beroepsgeheim van een psycholoog en onder wetgeving die toeziet op bescherming van persoonsgegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) is een Europese privacywet.

Ik verklaar mij als psycholoog via het privacystatement hieraan te houden.

Download hier het privacystatement van Els Beurskens

Bezoekadres

Ringbaan-Oost 8.20A

5013 CA Tilburg


Postadres

Vliestroom 16

5032 ZC Tilburg

Contact

T   013-469 12 04

E   info@elsbeurskens.nl

W  elsbeurskens.nl

© 2022 Els Beurskens-Betalingsvoorwaarden-E-colofon